Privacyverklaring

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. In deze gedragscode zijn de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens specifiek uitgewerkt.


Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden, om een meer efficiënte dienstverlening aan u mogelijk te maken.