Disclaimer

De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden informatie over de Drentsche Golf & Country Club te verstrekken.

De desbetreffende informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden. De Drentsche Golf & Country Club kan niet instaan voor absolute volledigheid of juistheid. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de informatie.