Lidmaatschap Afsluiten

Aanvullende vragen PAR3 Lidmaatscap

Aanvullende vragen Handicapregistratie

DOORLOPENDE MACHTIGING SEPA

Naam incassant: Drentsche Golf & Country Club BV

Adres: Ten Oeverstraat 13

Postcode: 9489 TH Woonplaats: Zeijerveen

Land: Nederland Incassant ID: NL32ZZZ040658320000

Kenmerk machtiging: Contributie

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Drentsche Golf & Country Club BV om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Drentsche Golf & Country Club BV. De incassobedragen zullen maandelijks geïncasseerd worden op de eerste van de maand. Contributie kan jaarlijks worden geïndexeerd, waardoor per 1 januari van een jaar de maandelijkse incasso termijn omhoog zal gaan. Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.